Πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 Ανέργων ηλικίας 18-29 ετών

01-12-2021 Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας)

Με σχετική απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, αποφασίστηκε η αναστολή ανάρτησης ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ για το πρόγραμμα ΝΘΕ 8.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, από την 02-02-2021. Κατόπιν των ανωτέρω ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ στο ανωτέρω πρόγραμμα από εργοδότες υποβάλλονται έως την 01-02-2021  και ώρα 23:59:59

26-01-2021 Για να δείτε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ

22-07-2020 Δημόσια Πρόσκληση

22-07-2020 ΦΕΚ 2969/Β/20-07-2020

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ

Προσοχή!!! Η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα υποβάλλεται από τον εργοδότη μετά την υποβολή της εντολής κενής θέσης, την υπόδειξη από τον εργασιακό σύμβουλο και την πρόσληψη του ωφελούμενου από την επιχείρηση

Για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα πατήστε εδώ