Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων και των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ αρμοδιότητας Περ/κης Δ/νσης Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας μηνος 02/2023

Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων και  των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ αρμοδιότητας Περ/κης Δ/νσης Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 16.493,60 € 24% ,πλέον του ΦΠΑ ήτοι ποσού 20.452,07 €  24% συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ